L' Associació d'Amics de la Platja Naturista del Torn


A la segona meitat dels 60, els primers usuaris nudistes coneguts al Torn, prenien el sol, evitant ser vistos per les autoritats d'aquella època. A la segona meitat dels 70 va augmentar el nombre d'usuaris nudistes aprofitant l'arribada de la democràcia. Però va ser als 80 quan es va popularitzar el nudisme i la platja. Als 90 s'ha estabilitzat i normalitzat com una de les millors platges nudistes d'Europa.

L'Associació d'Amics de la Platja Naturista del Torn es va formar, com altres associacions, per defendre's d'alguna cosa. En el nostre cas va ser d'una Administració adversa al nudisme i del propietari del terreny que envolta la platja que posava molts obstacles a l'accés. Això era l'any 1988, a les hores, unes quantes famílies nudistes ens ajuntarem i vam decidir organitzar-nos en una associació. El març del 1989 ens van legalitzar els estatuts. Des de les hores hem portat a terme la millor defensa de la platja, el seu entorn i dels usuaris nudistes.

Amb tots aquests anys han canviat moltes coses: Aquella Administració negada a la realitat, s'ha obert totalment a la promoció i defensa del naturisme. Aquell propietari que ens posava obstacles, ha construït un càmping naturista.

L'any 1992 la Generalitat de Catalunya va declarar els terrenys muntanyosos que envolten la platja com a "Espai Natural Protegit", així com la franja marítima del seu litoral com d'especial protecció.


Integrada en la FNNC, FEN i FNI-INF

L'A.A.P.N.T. forma part de la Federació Naturista Nudista de Catalunya (F.N.N.C.), és membre de la Federació Espanyola de Naturisme (F.E.N.), y de la Federació Naturista Internacional (F.N.I.) 
Cada família associada, disposa de dos carnets de la F.N.I i rep anualment els segells acreditatius, de la F.E.N i de la F.N.I.